Asana


Istotnym aspektem jogi jest asana - ćwiczenie polegające na przyjmowaniu określonej pozycji ciała. Asany nie są jednak wyłącznie zestawem sztywno ustalonych postaw, ale raczej punktem wyjścia do praktyki jogi, czyli budowania i pogłębiania świadomości ciała, uwrażliwiania obszarów cielesnych i duchowych.

Wykonywanie asan jest badaniem i stopniowym rozluźnianiem tego, co w ciele zablokowane i zrepresjonowane. Dzięki znacznemu zróżnicowaniu trudności asan możliwe jest dostosowanie praktyki do osobistych możliwości fizycznych i mentalnych. Ponadto, wykorzystywanie różnych pomocy (klocków, pasków, koców, krzeseł) ułatwia pełniejsze i bardziej świadome doświadczanie asany.

To właśnie Iyengar wprowadził te pomoce. Dzięki temu praktyka jogi stała się bardziej dostępna dla ludzi Zachodu.