Pracownia Asan


Pracownia Asan jest miejscem, w którym można ćwiczyć hatha jogę. Chcemy uczyć początkujących oraz dawać szansę pogłębiania praktyki osobom już ćwiczącym. Jogi nie sprowadzamy wyłącznie do roli aktywności fizycznej czy gimnastyki, ale rozumiemy ją jako szansę na polepszenie jakości życia.

Uznajemy, że jest metodą oczyszczania ciała i umysłu, badania duszy. Wiemy, że daje możliwość odpoczynku, poprawia sprawność fizyczną i zmniejsza poziom stresu.